1

nyheter

Abstrakt

Melanom utgjør bare 4% av all hudkreft, men er blant de mest dødelige kutane svulstene. Dacarbazine er det valgte legemidlet for behandling av melanom i Brasil gjennom det offentlige helsevesenet, hovedsakelig på grunn av lave kostnader. Imidlertid er det et alkyleringsmiddel med lav spesifisitet og fremkaller en terapeutisk respons i bare 20% av tilfellene. Andre legemidler som er tilgjengelige for behandling av melanom er dyre, og tumorceller utvikler ofte motstand mot disse legemidlene. Kampen mot melanom krever nye, mer spesifikke medisiner som er effektive for å drepe medikamentresistente tumorceller. Dibenzoylmetan (1,3-difenylpropan-1,3-dion) derivater er lovende antitumormidler. I denne studien undersøkte vi den cytotoksiske effekten av 1,3-difenyl-2-benzyl-1,3-propandion (DPBP) på B16F10 melanomceller, så vel som dens direkte interaksjon med DNA-molekylet ved hjelp av optisk pinsett. DPBP viste lovende resultater mot tumorceller og hadde en selektivitetsindeks på 41,94. Vi demonstrerte også evnen til DPBP til å samhandle direkte med DNA-molekylet. Det faktum at DPBP kan samhandle med DNA in vitro, tillater oss å hypotese at en slik interaksjon også kan forekomme in vivo og derfor at DPBP kan være et alternativ til å behandle pasienter med medikamentresistente melanomer. Disse funnene kan lede utviklingen av nye og mer effektive medisiner.

grafisk abstrakt

3

Plott av prosentandelen av celledød oppnådd for DPBP-forbindelse mot melan-A og B16F10 linjer i forskjellige konsentrasjoner. Selektivitetsindeksene (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) var 41,94.                    

Publisert av Elsevier BV

Abstrakt

Dibenzoylmethane (DBM) er en mindre bestanddel av lakris og en β-diketonanalog av curcumin. Å mate 1% DBM i dietten til Sencar-mus under både initierings- og postinitieringsperiodene inhiberte sterkt 7,12-dimetylbenz [a] antracen (DMBA) -indusert brysttumormultiplikitet og brysttumorinsidens med 97%. I ytterligere in vivo-studier for å belyse mulige mekanismer for hemmende virkning av DBM, reduserte mating av 1% DBM i AIN-76A dietten til umodne Sencar-mus i 4-5 uker livmorens våte vekt med 43%, og forhindret spredning av brystkjertelepitelceller med 53%, livmorepitel med 23% og livmorstroma med 77%, da mus ble drept i løpet av den første østrusfasen av østrous syklus. I tillegg hemmet fôring av 1% DBM i dietten til Sencar-mus 2 uker før, under og 1 uke etter DMBA-behandling (intubasjon av 1 mg DMBA per mus en gang i uken i 5 uker) dannelse av totale DMBA-DNA-addukter i bryst kjertler med 72% ved hjelp av en analyse etter 32P-merking. Dermed hemmet fôring av 1% DBM-diett til Sencar-mus dannelse av DMBA-DNA-addukter i brystkjertler og senket spredning av brystkjertelen in vivo. Disse resultatene kan forklare de sterke hemmende virkningene av DBM i diett på kreftfremkallende bryst hos mus.


Innleggstid: Aug-12-2020