1

nyheter

Furfural kjemisk forbindelse

Furfural (C4H3O-CHO), også kalt 2-furaldehyd, best kjent medlem av furanfamilien og kilden til de andre teknisk viktige furanene. Det er en fargeløs væske (kokepunkt 161,7 ° C; egenvekt 1,1598) som kan mørknes ved eksponering for luft. Den oppløses i vann i en grad av 8,3 prosent ved 20 ° C og er fullstendig blandbar med alkohol og eter.

22

 En periode på rundt 100 år markerte perioden fra oppdagelsen av furfural i laboratoriet til den første kommersielle produksjonen i 1922. Den påfølgende industrielle utviklingen gir et utmerket eksempel på industriell utnyttelse av landbruksrester. Maiskolber, haverskrog, bomullsfrøskrog, risskrog og bagasse er de viktigste råvarekildene, og den årlige påfyllingen av disse sørger for en kontinuerlig forsyning. I produksjonsprosessen dampes mye av råmaterialet og den fortynnede svovelsyren under trykk i store rotasjonsfordøyere. Den dannede furfuralen fjernes kontinuerlig med damp og konsentreres ved destillasjon; destillatet, ved kondens, skilles i to lag. Bunnlaget, omfattende våt furfural, tørkes ved vakuumdestillasjon for å oppnå furfural med en renhet på minst 99%.

Furfural brukes som et selektivt løsemiddel for å raffinere smøreoljer og kolofonium, og for å forbedre egenskapene til dieselolje og resirkuleringslagre for katalytisk cracker. Det benyttes i stor grad ved fremstilling av harpiksbundet slipeskivehjul og til rensing av butadien som er nødvendig for produksjon av syntetisk gummi. Produksjon av nylon krever heksametylendiamin, der furfural er en viktig kilde. Kondensering med fenol gir furfural-fenolharpikser for en rekke bruksområder.

Når damper av furfural og hydrogen føres over en kobberkatalysator ved forhøyet temperatur, dannes furfurylalkohol. Dette viktige derivatet brukes i plastindustrien for produksjon av korrosjonsbestandige sementer og støpte støpegods. Lignende hydrogenering av furfurylalkohol over en nikkelkatalysator gir tetrahydrofurfurylalkohol, hvorfra forskjellige estere og dihydropyran er avledet.

 I sine reaksjoner som et aldehyd, har furfural en sterk likhet med benzaldehyd. Dermed gjennomgår den Cannizzaro-reaksjonen i sterk vandig alkali; det dimeriseres til furoin, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, under påvirkning av kaliumcyanid; den omdannes til hydrofuramid, (C4H3O-CH)3N2, ved innvirkning av ammoniakk. Furfural skiller seg imidlertid markant fra benzaldehyd på en rekke måter, hvorav autoksidering vil tjene som et eksempel. Ved eksponering for luft ved romtemperatur nedbrytes furfural og spaltes til maursyre og formylakrylsyre. Furonsyre er et hvitt, krystallinsk fast stoff som er nyttig som bakteriedrepende middel og konserveringsmiddel. Esterne er duftende væsker som brukes som ingredienser i parfymer og smaker.


Innleggstid: Aug-15-2020